Monthly Archives: January 2018

Handeln och välfärden som försvann

Hamnen i Lysekil kommer inte att bli av. Sverige har inte förlorat en hamn, vad Sverige har förlorat är handel, inkomster, välfärd, skolor, sjukhus, pensioner, äldrevård, bostäder, vägar, kommunikation, osv. För all del, de extremister, bloggare och journalister som låg … Continue reading

Posted in Allmänt

Gui Minhai kan få dödsstraff.

Det är i dagens läge helt hypotetiskt, men inte helt uteslutet. Det beror på hur rättsväsendet kommer att se på hans aktiviteter. Allt mer information framkommer som alltmer börjar bilda ett alltmer tydligt mönster. Till artikeln

Posted in Allmänt

Gui Minhai – igen. Var de svenska diplomaterna involverade i människosmuggling?

Få kan ha missat de hätska dreven i svenska media den senaste veckan över fallet Gui Minhai. Speciellt i Dagen Nyheter, där långa tirader av falska nyheter har avlöst varandra. Vi har granskat och summerar fallet. Till artikeln

Posted in Allmänt