En flod som kallas Yangtze.

yangtze-1Det måste i modern tid ha tagits miljoner fotografier från floden Yangtze i Kina, de flesta spektakulärt vackra med tjusiga kryssningsfartyg, men Yangtze har inte alltid varit en vänlig flod. Vi har inte sett någonting som bättre beskriver floden än denna målning av den kinesiske konstnären Kezhi Chen som han målade för omkring 20 år sedan, dragare som drog båtar längs floden med förnödenheter och för handel. Yangtze har genom årtusendena tagit miljoner liv. Livet längs och på floden var grymt hårt och riskfyllt.

 yangtze-2

Vi har personligen träffat några av dessa dragare under våra vandringar i Kina. Vi hade inget gemensamt språk, men denna målning är det verkliga Yangtze och målaren Kezhi Chen har fångat floden mycket väl i sin målning ”Yangtze´s själ”

Detta är folken, människorna, transporterna, handeln och resorna på Yangtze som det var, mänskliga dragare som drar båtar längs floden och dess bifloder. Idag finns endast sju överlevande kvar (2015) från den gamla tiden. Målningen är uppenbart från Qutang Gorge innan man byggde Three Gorges Dam, Stora Dammen. Fejknyheterna i svenska media om hur lokalbefolkningen skulle ha motarbetat dammen är falska.

Svenska media förmedlade intrycket i Sverige att ett diktatoriskt Peking tog ett beslut om att bygga dammen 1992 mot folkviljan och sedan tvångsförflyttade miljoner människor för att genomföra projektet.

Svenska media ljuger.

Det var just folket som bodde runt floden och som arbetade på floden som ville ha dammen och det hade dom lobbat regeringen för sedan 1918. Politiska ideologiska proffs aktivister stängdes dock ute och protesterade högljutt internationellt, men det var folken vid och på Yangtze som regeringen i slutändan lyssnade på. .

En resa genom historien.

Yangtze, och Stora Dammen eller Three Gorges Dam, som ligger vid Sandouping i Yiling distriktet nära Yichang i Hubei provinsen, var dock ett ytterligt kontroversiellt projekt. Miljöaktivister har kallat det historiens största miljöförstöring, men historien bakom dammen går långt tillbaka i tiden.

Yangtze, som egentligen heter ChangJiang i Kina vilket betyder den ”långa floden”, har genom tiderna varit en farlig och oberäknelig flod men en av Kinas viktigaste transportleder. Bokstavligen har floden kostat miljoner människor livet genom tiderna. Högvatten och översvämningar kommer plötsligt och utan varning och de strida oberäkneliga strömmarna runt Three Gorges var ytterligt svåra och farliga att navigera.

Namnet Yangtze, som västerlänningar använder, är egentligen ett tibetanskt språk och betyder den ”blå floden”.

Dammens historia började redan 1918 med befolkningens krav på att reglera floden med en damm för deras säkerhet och överlevnad eftersom så många liv hade förlorats genom åren. Yangtze är en oberäknelig flod med plötsliga översvämningar som har tagit miljoner liv genom tiderna.

År 1919 påbörjade Kinas dåvarande ledare Sun Yat-Sen en utredning över hur man skulle kunna reglera floden och samtidigt producera elektricitet liksom att förhindra mer spillda människoliv och skapa bättre säkerhet för flodtrafiken.

Det tog dock till 1939 innan något verkligen började hända, men den japanska invasionen av Kina kom i vägen. Japan ville annektera Kina som en japansk lydstat, något som dom redan åstadkommit med Korea 1910. Japanerna påbörjade sitt eget dammprojekt som dom kallade Otani Dammen. Även USA involverade sig i dammprojekten. Vi vet idag att även USA hade planer på att annektera Kina. USA utkämpade hela Stillahavs kriget mot Japan med just det målet och avsikten, något som historiker är helt ense om idag. USA allierade sig med Chiang Kai-shek och hans nationalister för att i framtiden ta kontroll över Kina, Sovjet med kommunisterna ville på liknande sätt ta kontroll över Kina av samma anledning. Som vi vet gick det inte för någon av dem, Kina gick sin egen väg och gör det till denna dag, och har varit mycket framgångsrika.

Mao proclaim the PRC October 1yangtze-4 1949 (Wikipedia)

Det var minst sagt oroligt och stökigt i Kina på den tiden, ett inbördeskrig med i slutändan huvudsakligen Mao Zedong’s kommunister på ena sidan och Chiang Kai-Shek’s nationalister å den andra rasade.

Den 1ste oktober 1949 utropade Mao Folkrepubliken Kina på Tiananmen i Peking, och i november flydde Chiang Kai-Shek till Taiwan efter att ha summariskt arkebuserat sina kommunistiska krigsfångar i Shapingba.

På sensommaren 1954 svämmade Yangtze över igen, och 33,000 människor dog. Det medförde nya starka folkliga krav på att reglera floden genom att bygga en damm för att rädda människoliv i framtiden och för att skapa en säker navigation och färd på floden. Två dammar projekterades, Three Gorges Dam, eller Stora Dammen, och Gezhouba dammen en bit nedströms från Stora Dammen. Båda har numera byggts.

De första 30 åren av Folkrepubliken under Mao var verkligen inte lyckade även om det blev oändligt mycket bättre än det varit med att inbördeskrigen upphörde. Projekt som Stora Språnget och Kulturrevolutionen tog nu all energi och uppmärksamhet. Under det Stora Språnget dog kanske 15 miljoner människor. Ingen vet med säkerhet. Den underliggande orsaken var missväxt till följd av vädret, men situationen blev mycket värre på grund av inkompetens och vanstyre. Folk svalt utanför välfyllda matförråd. De som upplevde allt detta lever idag och har inte glömt. Historien styr dagens Kina.

Mao Zedong gick bort 1976, och nu tog debatten om Stora Dammen fart igen, men det var inte förrän 1980 som något verkligen började hända, debatterna rasade och det tog till 1992 innan Kinas riksdag, Nationalkongressen eller National Peoples Congress, fattade ett formellt beslut om att bygga dammen. Debatten rasade hela tiden i bakgrunden.

Svenska riksdagen arbetar efter ideologiska och mycket strikta partigränser, medan Kinas motsvarighet arbetar efter pragmatiska projekt och sakfrågor. Förenklat kan man säga att ”partier” och koalitioner bildas och försvinner hela tiden inom Kinas riksdag, medan dom är hårt fixerade i länder som Sverige. Normalt förhandlar ledamöterna och grupperna i Kina med varandra innan sessionen där ett beslut skall fattas äger rum. När det en gång röstas om en sakfråga stöder alla det redan överenskomna lösningen. Detta är mycket typiskt generellt för hur Kina fungerar.

I fallet med dammen röstade 1,767 ledamöter för projektet, 177 röstade emot det, och en rusade ut i protest. Detta är nära nog unikt i folkrepublikens historia. Byggandet av dammen var mycket kontroversiellt in i det sista. Som vanligt är i Kina accepterade sedan alla beslutet och har stött dammprojektet, med undantag av en del små mer extrema grupper.

Hela debatten kom att handla om, antingen bygger vi ingen damm och bevarar naturen och utsikten som den är, eller så bygger vi dammen, skapar säkerhet för dom som bor vid floden och för flodtrafiken och får energi till att värma hemmen och varmvatten på morgonen. Man kan förenklat säga att varmvattenkranen vann över utsikten. Yangtze hade ju kostat miljoner i människoliv genom tiderna, och det snabbt framväxande Kina var i skriande behov av energi. Pragmatiken hade kört över ideologin.

 yangtze-5  yangtze-6

Två bilder som illustrerar förändringarna. (File Photos)

En del av de mest spektakulära vyerna är borta, men mycket finns kvar, och mycket nytt vackert har skapats. Det turbulenta snabba och farliga vattenflödet är borta, sjöfarten och människorna längs floden lever säkert. Livet blev bättre, mycket bättre. Stora Dammen producerar omkring 11% av landets elektricitet. Både vinst och förlust.

Byggnationen började i december 1994, dammen var i drift 2009, och helt färdig 2014, det hade tagit 20 år. Detta är ändå inte i tid räknat Kinas längsta projekt. Inlandskanalen från norr till söder i öst tog 1,000 år att bygga. Stora projekt är ingenting nytt för Kina.

Kinas stora projekt idag är att skapa ren och miljövänlig energi och bygga handel, man mer än fördubblar kärnkraften, är världsledande på vindenergi, bygger solkraftverk i Gobi öknen som blir 25 kvadratkilometer, och det är bara första stadiet. Man gör om hela samhället för att spara energi. Fabriker flyttas till de anställda från öst till väst, transporter flyttas från landsväg till floder och järnväg, man bygger snabbtåg, och utvecklar elbilar och bygger ut kollektivtransportera med rasande fart. Det säljs fler elbilar i Kina idag än i hela resten av världen. Med den Nya Sidenvägen till lands och till sjöss öppnar man för handel, ofta i områden där USA med militära medel sedan länge har försökt kontrollera och förhindra utveckling, och därmed öppnar för förbättringar i levnadsstandard för folken. Man kopierar alltså de framgångar man tidigare testat och genomfört framgångsrikt inom landet.

Källor:

http://www.artckz.com/

Flera resor på land längs floden och intervjuer med lokalfolk.

En längre resa på floden.

Historiebeskrivningar och officiella handlingar.