Copyright

Kinarummet och författaren äger all information, innehåll, text och bilder på denna sajt. Privatpersoner kan fritt för personligt bruk kopiera och spara innehåll för personligt och privat bruk. Kommersiella och statsunderstödda media måste i varje enskilt fall ha tillstånd för att kopiera eller använda material, bilder eller information, helt eller delvis. Av vinstdrivande kommersiella och statsunderstödda media, gammelmedia, kommer vi att ta ut royaltyn och avgift, medan ideella media och den så kallade pirat veller alternativ  pressen eller gerilla media kommer att fritt få återpublicera artiklar och information utan kostnader förutsatt att källan anges och att artiklarna och informationen återges i sin fulla längd och omfattning och inte redigeras eller förvanskas eller rycks ur sitt rätta sammanhang. Om information, text, bilder eller artiklar stjäls och återpubliceras, helt eller delvis, (copyright theft and infrindgement) kommer vi att vidtaga vidare åtgärder.

Vi tar inget ansvar för kommentarer utanför vår kontroll, och kommer att radera stötande, kränkande, rasistiska, pornografiska, uppmaning till våld eller brott kommentarer så snart vi kan efter att vi mottager ett klagomål eller påpekande.

Vi har erfarit att en copyright intrång, stulet material, kommer att medföra en ersättning på 25,000 kronor och uppåt, vilket domstolarna tidigare har bedömt som rimligt per publicering, bild eller artikel. Standard pris för en artikel följer normer som utarbetats av journalist organisationerna i Sverige.

Vi kan tillhandahålla unikt media material från Kina och Asien på uppdrag, som information, text, fotografi eller video (inkl. HDTV) allt av mycket hög kommersiell standard.

Kontakta oss via correspondents (at) openmailbox.org