De svenska mediehusens egna trollfabriker

Fejkmedia

Vi granskar de svenska mediahusens egna trollfabriker.

Eskilstunakuriren påbörjade vad som först såg ut som en mycket välkommen granskning av de trollfabriker som producerar fejknyheter. De behövs, det är bara synd att det urartade till en politisk smutskastning kampanj riktat mot vad som kanske är en av Sveriges största och bäst sedda politiska partier, SD. Man agerar alltså precis som trollfabrikerna, bara med lite variation, selektivt valda och hopklistrade nyheter publiceras, fakta mörkas selektivt, för att uppnå en förutbestämd bild och politiska mål, medan annan information selektivt utelämnas.

Vad Eskilstunakuriren inte har analyserat är varför dessa fejknyheter, om det verkligen alltid är just fejknyheter, överhuvud taget har uppstått. Förtroendet för media är knappas det bästa. De är snarare en granskning av svenska reguljära media. Media, mediahusen, i Sverige är en maktfullkomlig sluten klubb, kontrollerad av ett fåtal stora mediahus och deras ägare och en sluten journalistkår. Man sätter sina egna regler, gör sina egna tolkningar, delar ut priser till varandra, översköljer varandra med beröm, har sina egna domstolar, och som vi sett i fallet Expressen och HD nyligen, rättsväsendet och ordinarie domstolar är inte tillgängliga utan sätts ur spel om någon vill klaga eller anser sig ha blivit illa behandlad. Media uppfattas som en helt sluten slags KKK med otyglad, oreglerad och gränslös makt och med eget internet eget rättsväsende.

Kan det vara så att media som Granskning Sverige och övriga Folkmedia, alltså alternative och sociala media, helt enkelt har utvecklats som en gerilla rörelse som gräver och granska mediahusens verksamhet som inte kan granskas öppet med andra medel och på andra sätt. Som vi såg i fallet Expressen nyligen kan det bli synnerligen dyrt att öppet höja rösten mot denna maktklubb av statligt sponsrade media som uppenbart inte är folkförankrade och har ett av världens sämsta förtroenden hos allmänheten.

Medias och journalismens roll är att observera, analyser och rapportera, att gräva och granska, inte att själva delta eller vara del i politiken och agera politiska aktivister som utnyttjar sin förtroende ställning med att försöka verkställa en politisk agenda, men så har det blivit. Kan det vara så att Eskilstunakurirens egna avslöjanden är just falska nyheter. Det är ju välkänt att svenska media friskt redigerar verkligheten, ”klipper och klistrar” i informationsflödet, till man lyckats få fram just den fejknyhet man vill ha från början. Förtroendet för sanningen i svenska media och svenska journalister är ju en av de sämsta i världen, medan förtroendet för media och journalister i Kina är i särklass det högsta. Skillnaden är att i Kina ställs krav på journalisterna och det finns ett personligt ansvar. Media övervakas direkt av folket och av en neutral myndighet, inte av journalisterna själva. Ingen, individ eller grupp, skall erbjudas tillfället att bli både brottsling och domare.

Ett par exempel på fejknyheter som svenska media regelbundet serverar upp.

Man har som bekant gjort ett stort nummer av rykten, som aldrig verifierats, att Ryssland och Kina skall ha hackat amerikanska sajter. Samtidigt har man ”klippt bort” as USA har världens största och mest effektiva organisation för att hacka ryska och kinesiska sajter. Det var det systemet som Snowden avslöjade, och det är verifierade fakta. Fejknyhet efter att a klippt och klistrat.

Man har oupphörligt basunerat ut fejknyheten att Ryssland har annekterat Krim, men förtiger att Krim redan var annekterat till Ukraina och att Ryssland helt enkelt avslutade annekteringen. Det var Nikita Chrustiev som 1954 annekterade Krim till Ukraina inför ett stort bevattningsprojekt. Man förtiger även att på Krim bor det etniska ryssar. Endast 11% av befolkningen är ukrainare. Är det så konstigt att etniska ryssar vill tillhöra sitt eget land. Dessutom förhindrade säkert Ryssland ytterligare att ett nytt ”Donsk” uppror mot den USA stödda regimen i Ukraina utvecklandes. Fejknyhet efter att a klippt och klistrat.

Oupphörligt hör vi hur USA propagandan mals om beträffande Kinas agerande i Sydkinesiska sjön. Man förtiger att det finns mycket gott om bevis att området mycket länge har varit del av den kultur och folksfär som senare blev Kina. De bevisen går tillbaka omkring 4,000 år, arkeologi, sägner, namn, kartor, litteratur, sånger, tradition, och det är verifierade fakta som inte omstridda.

Fejknyheterna och dreven om Kina, Ryssland och Trump, som i dagliga drev framställs som sinnessjuk, drogad, och maktgalen är ju tydliga.

Traditionella media´s egna trollfabriker är även dom i stort behov av att utsättas för gräv och granskning. Dom finns inte i en källare i Makedonien, dom finns i bakgatshotell i Hong Kong, Beijing, Shanghai, eller på svenska redaktioner i Sverige. På samma sätt som trollen i Makedonien ”klipper och klistrar” man information till man fått ihop en lagom snaskig soppa som sedan levereras genom mediahusen som Bonniers, Schibsted, Stampen, Mittmedia, osv och säljs som ”kvalitetsjournalistik”. Vi ser naturligtvis främst Kina då det är vårt bevakningsområde.

Samtidigt basunerar man ut att uppgifter ska vara sanna och relevanta, att rykten räcker inte, och att reportern skall vara på plats. Varken trovärdighet och opartiskhet finns, man glatt fabricerar och kopplar ihop precis som i Makedonien. Inget av mediahusen har idag reportrar på plats i Kina, de flesta har blivit portade efter att ha brutit mot Kinas lagar som sedan länge kriminaliserar falska nyheter och falsk ryktesspridning, alltså den trollverksamhet som just svenska traditionella media själva driver, och samtidigt fördömer.

Vi tog en titt på mediahusens egna trollfabriker och deras produkter. Nedan är lite exempel.

”Miljökämpar lyckades rädda Kinas sista flod” (DN). Fejknyhet. Inte alls miljökämpar, utan lokalbefolkningen, professionella aktivister stängs ute, och det är normalt att man respekterar lokalbefolkningens majoritets vilja. Myndigheterna publicerar sin planer, sedan tar man debatten, och följer vad lokalbefolkningen vill. Stora Dammen i Yangtze är ett prominent exempel, debatten startade 1918, och det var de som nyttjade floden och bodde vid floden som ville ha dammen, professionella åsikts aktivister stängdes ute, och protesterade högljutt. Dessutom är det inte heller detta ”Kinas sista flod”, Kina har hundratusentals floder, de flesta så rena att man inte behöver rena dricksvattnet från dom. Fejk.

”arbetsläger och tortyr vid polisförhör ska försvinna.” (DN) Fejknyhet. Man insinuerar att både arbetsläger och tortyr finns idag. Falskt. Arbetslägren från förra seklet har sedan länge avskaffats, och tortyr förekom ibland under perioden 1912 till 1949, en tid då Kina hade ”demokrati”. I stark kontrast till Sverige går Kinas polis idag obeväpnad, är högt respekterad och mycket omtyckt. Ofta behövs helt enkelt inte polisen alls, polisstationer läggs ner. Det finns inget att göra. Medan polisen i Sverige har blivit ett verktyg för makthavarna att övervaka, kontrollera och styra, står polisen i Kina alltid på medborgarnas sida och står till tjänst.

”Han (XiJinping) har uppmanat till ideologisk indoktrinering i skolor och skärpt censuren av internet. Oliktänk­ande grips minst lika ofta som tidigare.” (DN) Fejknyhet. Helt klart har man skärpt tonen mot just sådana trollsajter och fejknyheter som EK beskriver, eller själva är, för dom finns även i Kina. Helt klart är även att ”oliktänkande” grips i Kina. Mer närliggande ”oliktänkande” när det gäller Sverige är Breivik och Mangs. Hade dom gripits på ett tidigt stadium hade många liv kunnat räddas. Det är så Kina agerar. Någon ”ideologisk indoktrinering”, alltså ”åsiktskorridor” eller systematiskt trakasserande för att tysta avvikande åsikter, av en typ som finns i Sverige, finns inte i Kina. Däremot har man stängt ner USA försök att starta motståndsceller på skolor och universitet. Det accepteras inte i Kina att man utnyttjar sin yttrandefrihet för att tysta andra, eller att man påtvingar andra sina egna åsikter. Sådant är ju nästan regel i Sverige.

”en farligt koncentrerad makt till en person” (XiJinping). Fejknyhet. Ingen kinesisk ledare har så omfattande delegerat besluten så långt ner i samhället som just XiJinping. Ända ner på by and familjenivå. Byar, grindstäder, samhällen, nationer och folk kan i allt högre grad sköta sina egna angelägenheter, välja sina egna ledare och fatta sina egna beslut i lokala frågor, till och med stifta egna laga och driva egna rättsväsenden. Man kan till och med besluta om sina egna lokala politiska system. Några få har valt ett system med partidemokrati, men de flesta använder traditionella system, folk utser ett byråd, som skall har kvalificerad stöd, alltså av minst 67% av befolkningen. Sakfrågor avgörs i bymöten där de som berörs av beslutet röstar med handuppräckning. Ibland använder man röstsedlar i sluten röstning.

”Vad Xi egentligen vill, förutom att behålla makten, fortsätter att vara ett mysterium.” (DN) Vi förstår att det är ett mysterium för den okunnige när det gäller Kina. Kina är nämligen alltmer folkstyrt, speciellt på lokalnivå. Sverige är mycket hårt toppstyrt, väljarna får välja ideologi och parti, men nästan alla partier har samma ideologi, precis som i det forna Sovjet. SD sticker ut, och bekämpas ilsket av maktklicken bestående av media och de traditionella partierna. Xi har ledar rollen i Kina därför att han valdes till rollen, inte för att han tog den själv. Det är inte han som behåller makten, det är han som har förtroendet att leda. Xi leder med omkring 90% förtroende. Jämför med Löfven, Sveriges statsminister, förtroendet har varit nere på 15%. I Sverige får man inte välja ledare alls, dom tillsätts i slutna möten av partiet.

”Undervisningen i länder med konfuciansk tradition är till stor del inriktad på att fylla elever med redan existerande kunskap.” (DN) Fejknyhet. Så var det en gång, men det har ändrats radikalt när det gäller Kina. Kina lär vara världsledande idag när det gäller uppfinningar och patentansökningar, och eleverna arbetar med en mycket kritisk kultur. Skillnaden mot det svenska kritiska tänkandet är att den svenska modellen är destruktiv, förstör, riv ner, och bekämpa allt nytänkande (SD?). Kinas kritiska tänkande är konstruktivt och byggande, vad är det som inte fungerar, hur kan vi göra det bättre. Huawei, Xiaomi, elbilar, solkraftverk, vindkraftverk, snabbtåg, osv. är resultatet. I Sverige kör man fortfarande på banor först lagda på 1800 talet.

”Nya försök att rena kinesisk luft. En rad kinesiska städer uppmanas att samordna sina försök att minska utsläppen, enligt statliga medier” (DN). Kanske inte en renodlad fejknyhet, men tråkig gammal skåpmat och halvnyhet. Kina började för kanske 25 år sedan att arbeta fram ett rent samhälle. Chongqing i västra Kina blev en miljöpilot för 13 år sedan. Resultaten är spektakulära. Gamla innevånare säger att så rent har det inte varit sedan före industrialiseringen, en del klagar till och med på för mycket sol och blå himmel. Nu kopierar man framgångarna till andra städer. Hornsgatan är Sveriges ”Peking” och värre, och i Sverige gör man ingenting, utom att beskatta alla miljöinitiativ, som solel.

”150.000 kineser ha rest utomlands med den enda avsikten att vila lungorna” (DN). Fejknyhet. Man reser utomlands för att komma bort från vardagen och storstaden, precis som svenskarna reser till Spanien av samma anledning. Det är 0.011% av Kinas befolkning, motsvarande lite över 1,000 svenskar som åker till solen i Sydeuropa. Betydligt fler svenskar reser utomlands av samma anledning. Undrar hur många kommer från Hornsgatan. Luft på burk och syrgas i affären var en japansk uppfinning på 70 talet och är en ”kul grej”.

”Ni chi le ma?” ”Har du ätit?” ”Den traditionella hälsningsfrasen i Kina”. Fejknyhet. Det är inte alls den traditionella hälsningsfrasen i ”Kina”. Den förekommer säkert lokalt på en del ställen, men det här visar rapporteringens grova inkompetens när det gäller Kina. Det är Peking språket, men bara en mindre del av Kinas befolkning har Peking språket som modersmål. Kina har otaliga språk, bara Tibet regionen ett trettiotal som liksom i Europa inte kan naturligt kommunicera.

”Peking håller ångan uppe med hot pot”. Kanske, men hot pot hör hemma och kommer från Sichuan i västra Kina och speciellt i Chongqing, som tidigare var en del av Sichuan. Rätten lär en gång ha skapats i handelsstationer vid floderna i riket Ba, det var kallt och rått på vintern runt floderna Yangtze och Jialing, och man kände sig uppvärmd av den starkt kryddade rätten. Det finns idag hundratals varianter av hot pot, många inte alls starkt kryddade.

Andra klassiska fejknyheter i svenska traditionella media är TV skärmen på Tiananmen som visade solnedgången, det var en TV reklam, mannen som fick sex års fängelse ”för att ha odlat skägg”, han var en uttalad och mycket aktiv terrorist som aktivt ville starta ett IS i Kina. Mängder av fejknyheter om Gui Minhai, en ”stor demonstration” i Hong Kong beträffande bokhandlarna var 12 personer, demonstrationerna i Hong Kong var mot demokratiskt vanstyre av inkompetenta populister som demokratiskt röstats in på ledarpositioner, miljonären som ”bortfördes” i Hong Kong var falsk, frihetsrörelser i Tibet, falskt. Sydkinesiska havet, gott om falska nyheter.

Den lilla skara av skribenter som rapporterar om Kina i svenska media är inget annat än betalda troll, precis som trollen i källare i Makedonien. Enda skillnaden är att dom är namngivna och att deras falska alster säljs som ”kvalitetsjournalistik ”. Även dom klipper och klistrar information, precis som i Makedonien. Vad dom producerar ligger helt i nivå med ”Granskning Sverige”. Allt färre sväljer dyngan, tidningar förlorar mark, tidningsdöden sprider sig. Skärpning.

PO säger, ”dra ut dom i ljuset”. Vi håller med. Det gäller även traditionella medias trollfabriker. Det är just det vi gör.

Redaktionen
Kinarummet
Artikeln kan fritt återges.