Handeln och välfärden som försvann

Hamnen i Lysekil kommer inte att bli av. Sverige har inte förlorat en hamn, vad Sverige har förlorat är handel, inkomster, välfärd, skolor, sjukhus, pensioner, äldrevård, bostäder, vägar, kommunikation, osv. För all del, de extremister, bloggare och journalister som låg bakom de hatiska falska dreven mot Kina har ju utsikten kvar, och den är gratis.

De falska nyheter som spreds är oroande. DN’s hatiska, nära nog rasistiska, inställning till kineser syns väl mycket tydligt i dagens DN skriverier. Artiklar och bloggar är packade med halvsanningar, vinklad information, och selektivt uteslutna fakta, för att inte tala om rena fabricerade lögner. Låt oss analysera.

När det gäller investeringar är USA fortfarande mycket dominant med hela 43% i hela världen. Summan inkluderar inte stödjande militära utgifter. (Thomson Reuter/ft.com 28/12). Samtidigt ligger Kinas investeringar i EU på ungefär 0.5% (Eurostat) mellan 2012 och 2014. Motsvarande siffra för USA är 41%. Kinas investeringar i Sverige understiger även klart svenska investeringar i Kina. Den bild som personer som bland annat Göran Leijonhufvud försöker måla upp att Kina tar över är falsk.

Ser vi på helheten hur världen utvecklas blir det verkligt intressant. Kina utgjorde år 2,000 3.6% av världens ekonomi, medan USA hade 30.4% av världshandeln. 2016 hade Kina ökat till 14.9% av världshandeln medan USA minskat till 24.7 (Bloomberg). Det är massiva förändrings under mycket kort tid och dom fortsätter i samma riktning. Ännu intressantare blir det som vi vet att Kinas befolkning utgör omkring 20% av jordens befolkning, medan USA är 4%. Kina är alltså 5 gånger så stort, medan Kina har idag ungefär lika stor ekonomi som USA. Det betyder att det finns en utvecklings potential i Kina med en faktor 5. Hur ser utveckling ut idag, USA nära noll, Kina omkring 7% årligen. Vilken häst vill Sverige satsa på, vinnaren eller förloraren.

Helt klart kommer Kina att bygga Nya Sidenvägen som en hälsosam konkurrent till den nästan totalt USA kontrollerade handeln av idag. Dollarn håller även den på att mista sin styrande och kontrollerande funktion, Ryssland introducerar kryptovaluta, Kina, Ryssland och BRIC dumpar oljedollarn för egna valutor, vilket även flera andra länder gör.

Xi var nyligen tydlig, världen måste välja mellan USA’s system av en monolateral central härskare som styr med med överlägsen militär makt och ekonomiska sanktioner, eller Kinas modell med ett multilateralt system där länder handlar och umgås som goda grannar i en småstad och där var och en sköter främst sina egna angelägenheter. Leijonhufvud’s påstående att Kina vill bli världens central makt är falskt. Det är vad USA försöker åstadkomma, USA har varit mycket tydliga att man med militärmakt, läs våld och hot, skall bli världen framtida ”arkitekt” (Pentagon), alltså världens framtida envåldshärskare och centrala styre.

Kina består av ett stort antal nationer och folk, och har redan provat den monopolära demokratin med centraliserad makt och styre tillsatt genom fria val. Den fungerade inte. Idag har man infört den multipolära folkstyret, och det har varit mycket framgångsrikt. Det fungerar. Historiskt har mänskligheten redan många gånger experimenterat med ett centralt maktstyre, antingen vald eller inte, och exempel är Hitler Tyskland, Sovjet, Romarriket, och varför inte, Sverige idag. Det har aldrig fungerat.

I det multipolära folkstyret kan innevånarna kontinuerligt påverka beslut som rör dom. Systemet hålls samman av en administration på olika nivåer där administratörerna väljs liknande i ett företag och har personligt ansvar.

I den monopolära demokratin väljs partier som får totalitär makt under en mandatperiod, men individerna har inget personligt ansvar.

Det kommer att byggas en hamn, den enda oavgjorda frågan är var. Nu blir det nog inte i Sverige.

En politiker i Australien uttryckte det en gång vältaligt. Ett företag ville öppna en gruva i ett samhälle, och som vanligt bussade miljöaktivister in hundratals radikaliserade professionella aktivister för att demonstrera, protestera och som försökte dränka lokalbefolkningens åsikter i floskler som naturvärden, globalister, kapitalister, miljöförstöring, förlorade naturvärden, efter känd modell.

Problemet är enkelt, sa han. Antingen blir det en gruva, då blir det ett hål i marken, och med det följer inkomster, välfärd, skolor, sjukhus, pensioner, äldrevård, bostäder, vägar, kommunikation, osv. Utan hålet kan ni fortsätta att sitta där fattiga och hungriga och njuta av utsikten, den är då fortfarande gratis.

De har påståtts att det inte skulle ha blivit många jobb, så säger i alla fall Inge Löfgren (MP) som sitter i Lysekils kommunfullmäktige för miljöpartiet. Kineserna skulle själva ha byggt hamnen och maskiner sköta lastningar av containrar. Kvar blir bara mindre servicejobb, säger han. Falskt igen, jämför man med andra liknande projekt skulle hamnen ha haft omkring 1,000 fast anställda, och omkring 3,000 till 4,000 andra jobb skulle ha skapats i service, leverantörer, turism, osv. När Kina köpte Volvo skickade man inte precis över kineser för att bygga bilarna heller.

Kinas arbetssätt välkänt, och torde även vara det för Leijonhufvud, och är mycket likt det amerikanska arbetssättet även om Kina uppträder betydligt mer öppet. Det var alltså inte så att någon plötsligt dök upp och ville ha besked på 10 dagar, man ville bara veta, är ni intresserade. Det var man, men lokalbefolkningen kördes över av radikala aktivister som startade hat-drev mot kineserna.

Att personer som Magnus Sederholm vill stoppa projektet med intensiva kampanjer är väl förväntat. Han är ju en synnerligen välbärgad läkare och tidigare officer som nog länge sett framemot att som välbärgad pensionär sitta i sitt pensionsnäste och njuta av utsikten. En enda persons privata intressen har fått stå i vägen för alla andras välfärd.

Att måla upp Kina som en diktatur är även det falskt. Till och med Sverige står närmare en diktaturmodell som Sovjet. Vilket reellt inflytande har svenskar på sitt eget liv. Knappas något alls, i Kina är det ett motsatt förhållande. Individer kan faktiskt påverka sina förhållanden.

Ingen behöver någon storhamn i Lysekil för att stänga av Skagerrak. USA klara det så bra med ett par krigsfartyg, eller hotelser.

Det sägs att Nya Sidenvägen byggs för att gynna Kinas handel, och det är väl sant, men samtidigt ska vi inte glömma att Kina kommer att handla med någon. Blir det Sverige, eller blir det någon annan. Det är handel som för med sig välfärd, och Kinas handel kan mycket väl bli 5 gånger så stor som nu. Vill verkligen Sverige så utanför. Det är i varje fall vad man nu meddelat Kina.

Hur USA behandlar sin investeringar vet vi, se bara till fallet Volvo och SAAB. Hur Kina gör har vi även erfarenhet av nu.

Kinas upprustning av militären är beklaglig, men de är ett direkt svar på USA’s massiva upprustning, och det är väl knappast okänt att USA inte har visat några skrupler att sätta sin massiva militärmakt i användning. USA spenderar över 40 gånger mer proportionellt på militären jämfört med Kina (SIPRI). USA har över 1,000 militära baser på främmande mark, och utövar militär kontroll av ett flertal länder maskerat som ”strategist partnership”, bland annat Japan och Sydkorea.

Historien med hamnen i Hambantota i Sri Lanka visar endast att Kina tar ansvar för sin åtaganden. När Sri Lanka ville utvidga stoppade USA det i det tysta av egenstrategiska skäl, när Sri Lanka inte klarade av sina åtaganden steg Kina in är räddare situationen. Den situationen kunde inte ha uppstått i Lysekil eftersom Kina från början avsåg att ansvaret för investeringen.

Tala om att skjuta sig i foten.

Redaktionen