Mer virala falska nyheter. Vi recenserar.

Detta kan bäst beskrivas som virala falska nyheter. Vi har alltid känt respekt för journalistiken på journalisternas egen tidning Journalisten, men i denna artikel har man fallit till under nivån av propaganda från Sovjet eller Tredje Riket. Det skulle definitivt hjälpa förtroendet om svenska journalister skulle börja använda verifierbara och trovärdiga källor, flera källor, och inte bara kopiera blint och okritiskt.

Låt os gå igenom artikeln och de staplade falska påståendena.

som sitter inspärrad på okänd ort i Kina

Falskt. Gui Minhai är häktad och förundersökning pågår, precis som i Sverige under sekretess. Hans belastningsregister är omfattande, grovt rattfyller, grovt vållande till ananas död, smitning, sprida falska rykten, brott mot privatfriden, avvikit från villkorlig frigivning, och att ha undanhållit sig rättvisan under lång tid.

visat stort publicistiskt mod

Kanske man kan säga att det är ”publicistiskt mod” att sprida falska och rykten om främst politiker och fabricerade spekulationer om deras förmenta sexliv och privatliv. I Kina är det dock kriminellt. Sverige har stora problem med just detta just nu. Just journalister utsätts ju ofta för hat, hot, och förföljelser. Det är svårt att förstå hur man kan stödja sådana aktiviteter, vilket är just vad som sker här.

Hongkongs viktigaste och mest utmanande förläggare

Falskt. Knappas viktigaste. Den ”stora demonstration” som svenska media rapporterade om bestod av omkring 12 personer. Våra medarbetare var på plats. Utmanande kan nog vara rätt, men det har inte med kritik eller journalism att göra.

gav ut kritiska och politiskt känsliga böcker, ofta om kommunistpartiets ledare

Kanske man kan kalla det så, snaskiga snuskskildringar och falska rykten om deras förmenta privatliv och sexliv.

2015 kidnappades Gui Minhai på en semesterresa i Thailand

Falskt. Han gavs tillfället att återvända hem frivilligt eller bli utelämnad. Tidigare hade han uppehållit sig i antingen Sverige eller Hong Kong, och en utlämning var inte möjlig. Han valde att frivilligt återvända och försvara sig.

Idag sitter han inlåst på okänd ort

Falskt. Han är häktad och förundersökning pågår under sekretess, precis som i Sverige. Händelser som skall utredas har pågått i över 20 år, och det kommer att ta tid.

utan vare sig rättslig prövning eller möjlighet till juridisk hjälp

Falskt. Rättslig prövning kommer efter en förundersökning har slutförts, inte samtidigt, precis som i Sverige. Här finns en stor skillnad mot Sverige. En försvarare utses inte förrän de faktiska omständigheterna har utretts och klarlagts. Anledningen är att försvararna, som normalt inte är advokater eller jurister, sysslade med att ”prata ihop” ett förfalskat försvar. Man arrangerade för betalda falska vittnen, betalda alibin, och det brukade dyka upp mängder med falska ”nya och hittills okända” bevis och dokument som avsåg att fria den anklagade. När förundersökningen är slutförd och alla fakta fastställts får den anklagade utse en försvarare, som då får tillgång till allt material och tid att förbereda försvaret. Detta skiljer sig alltså från svenskt förfarande.

Vi har tidigare skrivit om detta. Det finns en uppsjö av pålitligt källmaterial, tusentals personer som kommer ihåg händelsen med olyckan, artiklar och kommentarer i lokalpressen, förhörsprotokoll med Gui Minhai, hans egna offentliga uttalanden, tekniska bevis som den skadade bilen, blodprov, rättegångsprotokoll, vittnesmål, föräldrarna till den dödade flickan, och arga debatter över hur lindrigt Gui Minhai behandlades med villkorlig frigivning efter olyckan.

Svenska journalister kan inte besvära sig med att själva kolla, man bara bekvämt kopierar, och förtroendet sjunker, fler blir arbetslösa och det ger även näring till hatet och föraktet mot journalister och göder floran av hat och hot.

I slutändan, och ju mer man lärs sig om fallet, framstår Gui Minhai fallet som ett tragiskt människoöde. Det har väldigt lite med journalism, publicism, böcker, eller eller kritik att göra. Det har allt att göra med att tjäna snabba pengar på snaskiga fabricerade skildringar av andra kända människors privatliv och ryktesspridning.

Artikel. Gui Minhai tilldelas pris av Publicistklubben
http://www.journalisten.se/nyheter/gui-minhai-tilldelas-pris-av-publicistklubben

Redaktionen
Kinarummet