Hong Kong – Quo Vadis. Hong Hong – vart är du på väg.

Hong Hong, vart är du på väg. Quo Vadis är klassiskt latin som betyder, ”vart är du på väg”, så vart är Hong Kong på väg.

Nyligen hade Hong Kong val, med ett rekordstort valdeltagande. Den som är på väg någonstans kommer alltid från någonstans, och det enkla faktum bestämmer vägvalet. Den som inte vet var han går, då leder alla vägar fram, så varifrån kommer Hong Kong, och vart är det på väg.

1950s Queens Rd C.preview

Hong Kong omkring 1950

Urspungligen var Hong Kong ett antal små fiskelägen. Britterna som var en dominerande makt på haven, slog helt enkelt sig ner då dom tyckte att hamnen passade dom. Sådana saker som pass eller immigration fanns inte. Britterna köpte stora mängder av främst te från Kina, men kineserna köpte ingenting utan var självförsörjande. Det uppskattades inte av britterna, så man började smuggla in stora mängder opium, producerat i dåvarande brittiska Indien. Drogen bröt ner det kinesiska samhället.

Kina protesterade, engelsmännen skickade fram kanonbåtarna och det blev det första opiumkriget. Det slutade med att Kina under kanonhot tvingades skriva på Nanking fördraget 1842 som gav Hong Kong permanent till engelsmännen. Nästa opiumkrig kom 1856–60 och 1898 tvingades Kina igen under hot om krig överlåta Hong Kong till britterna på 99 år. Man inkluderade nu vad som kallas New Territories.

Brittiska Hong Kong var allt annat än demokratiskt. Den brittiska administrationen regerade helt autonomt och autokratiskt, man tog endast order från London. Hong Kong var viktigt för Engelsmännen och de ledare man skickade var både kompetenta och skickliga administratörer och lyhörda för folkets önskemål och behov. Efter krigsslutet 1946 jagades japanerna ut från Hong Kong och öarna de ockuperat i Syd-kinesiska Havet, USA och president Rosevelt ville att Hong Kong och de tidigare ockuperade öarna i skulle återbördas till Kina. Britterna satte sig ordentligt på tvären när det gällde Hong Kong, och Kina drog upp sin ”9-dash line” på kartan runt öarna för att markera att de återlämnats.

batgung-moddsey-1900s+Hongkong+Island+Panoramae1

Hong Kong omkring 1900

HK1996te1

Samma bild 2015

Sedan närmade sig slutet på 99 års leasen, som skulle upphöra förste juli 1997. Helt plötsligt vaknade Britterna till liv och ville införa demokrati med val. Någon demokrati hade aldrig funnits och Hong Kong borna var inte vana vid att välja ledare.

År 1992 initierade britterna vad dom kallade en övergångsperiod under den siste brittiskt utsedda guvernören, Chris Patten, som initierade en rad ”politiska reformer” som sades syfta till att införa demokrati i Hong Kong med folkligt inflytande. Det blev mycket av ett fiasko.

De ledare som Hong Kong valde var ideologiskt styrda populister som inte på långt när hade de färdigheter, kunskaper och kompetens de brittiska administratörerna hade haft. Hong Kong drabbades av vanstyre. Ett resultat blev en massinvandring från Kina av spekulerande investerare som drev upp fastighets priserna och därmed kostnaderna, och panka lycksökare som drev ner inkomsterna för folket.

Barn-upploppen i Hong Kong 2014, populärt kallad ”paraply revolutionen”, deltagarna var mellan 12 till 18 år gamla och ledarna yrkes-demonstranter, var inte en fråga om att implementera demokrati, det hade man redan, det var snarare en demonstration mot demokrati och vanstyre och ett maktbegär av tonåringar som ville styra Hong Kong på sina egna villkor och ideologiska gruner (värdegrunder). Svenska media förfalskade rapporteringen. Folk var utleda på den inkompetenta Hong Kong ledningen.

Demonstrationerna rapporterades dessutom som helt fredliga, men det var dom inte. Stenkastning och attacker mot polisen var vanliga och har fångats på video och bilder, och det fanns många mot-demonstationer, främst bland affärsdrivarna som krävde att ”snorungarna” skulle rensas bort från gatorna. Dom störde affärs-verksamheten, man förlorade inkomster. Man ställde till slut ultimatum, antingen gör polisen jobbet, eller så tar vi lagen i egna händer. Polisen gjorde jobbet.

Vi vet att demonstrationerna i Hong Kong var initierade av USA, och det vet vi därför att USA hade försökt rekrytera medlemmar av vårat nätverk för verksamheten, helt öppet, att starta motstånds-celler maskerade som gratis engelsk undevisning. Litteraturen som tillhandahölls var en direkt, ofta ordagrann, mall för de argument och aktioner barnen i paraply demonstratrationerna använde sig av.

Peking reagerade med att införa kompetenskrav på alla som ville ställa upp i framtida val. På så sätt kunde man stänga ute populister som baserar sig på ideologiska drömmerier och saknar kompetens att leda Hong Kong. Kina har sedan länge haft samma kompetenskrav på kandidater, och det har inget med ”kommunistisk ideologi” eller lojalitet att göra som Svenska media falskt påstår.

Sverige har partidemokrati, man får rösta på ett parti, partiet utser sedan autokratiskt ledare utan något folk-inflytande, och det kan vara en outbildad populist med låg kompetens (som vi just erfarit). Folkinflytande på sakfrågor saknas helt i Sverige. Det fungerar därför att det finns en erfaren partiorganisation i bakgrunden som styr ledarna. Det fanns det inte i Hong Kong.

Quo Vadis, så vart är Hong Kong på väg. Vi har redan sett att det ställs kompetenskrav på ledarkandidater som aspirerar på att leda Hong Kong. Endast deras CV, erfarenhet och kompetens, är avgörande, inget val-fläsk, ideologi, religion eller vilda löften gäller. Sedan kommer man troligtvis att införa en direkt-demokrati, det betyder att först väljer man ledarna, sedan kan deras beslut styras av folkviljan. Ibland med enkel majoritet, alltså 50% plus en röst, men mer ofta med kvalificerad majoritet, till exempel 66%. Det systemet finns redan i Kina och fungerar mycket bra. Troligtvis kommer man att införa regler så att det eliminerar inflytande från barn-aktivister. Det är röstberättigade som skall styra Hong Kong, inte tonåringar med egen ideologi.

Quo Vadis. Enligt kristen legend mötte den dödsdömde St. Peter den återuppståndne Jesus, och frågade, Quo Vadis, vart är du på väg. Jesus ska ha svarat, jag är på väg till Rom för att korsfästas igen. St. Peter ska då ha vänt tillbaka och blev korsfäst, upp och ner. Hong Kommer att klara sig bättre.

Artikeln har kollektivt arbetas fram av nätverket Kinakorrespondenterna. Flera har över 45 års erfarenhet av Hong Kong och Kina.