En orgie i falska nyheter och hat

great-leap-china-728px-sending_officials_to_the_countryside

Stora språnget

Vi anser att artikeln vi recenserar ligger helt i nivå med ”Granskning Sverige”, dock att här är det Kina man skriver om.

Våran åsikt är att artikeln inte ens når upp till klassisk rännstens journalistik. Den liknar mer försöken av grupper som Svenska Motståndsrörelsen eller nynazistiska grupper att smutskasta och förtala folkgrupper.

Vi skall först komma ihåg att Kina har hunnit betydligt längre än Sverige med att tillämpa teknologi i samhället. Kina är också det enda land i världen som har infört lagar som syftar till att skydda individen mot storebrors samhället, och dom är enkla, klara, snäva och ofta drakoniska med personligt ansvar.

Man skriver att alla bilar i Xinjiang skall utrustas med satellit system, och det är korrekt. Det har varit på gång länge, debatterats ingående, och är samma teknik och applikation som föreslås i EU och med samma motivering – säkerhet, och som till exempel Ryssland redan har inför för tunga fordon. Den används redan flitigt av transportbolag i Kina för att optimera transporterna och förhindra korruption och stölder.

Polisen säger ”Det sker för att den allmänna säkerheten ska kunna garanteras, sa polisen i en kommentar som senare publicerades i statskontrollerade medier.”

Falskt. Först, medier i Kina är inte ”statskontrollerade”, men dom har en skyldighet att publicera information från myndigheter och utan att förvränga eller filtrera den, och dom måste respektera Kinas lagar, precis som svenska media skall respektera svenska lagar i Sverige. Dom kan inte mörka eller förvanska information som media ofta gör i Sverige.

Falsk nyhet. Artikeln ger intrycket av att systemet tillkommit för att massövervaka innevånarna. Anledningen till att införa systemet är för allmänhetens säkerhet. Xinjiang är enormt till storlek, och mycket glesbefolkat och har ett mycket hårt klimat. Bilsamhället har hunnit ikapp, och folk kör ut i ödemarken utan tillräckligt drivmedel eller förnödenheter och utrustning, blir stående, och det kan ta månader innan nästa bil kommer förbi. Dom överlever inte. Australien har samma problem. Det är inte för att spåra terrorister, systemet vet inte vem som kör bilen. Dessutom kan dessa system mycket lätt kopplas ur, så dom skyddar inte alls mot terrorism, och man vet naturligtvis inte vem som finns i bilen.

Jämför gärna med det svenska systemet drivet av FRA, NSA och CIA där allmänheten massövervakas med mobiltelefonsystemet och datalagringsdirektivet. Man övervakar inte bara identifierade individers alla rörelser i detalj, utan även deras åsikter och politiska inriktning.

I Aksu, en annan ort i den vidsträckta regionen, uppmanades invånarna i ett dekret den 8 januari att registrera alla sina skärverktyg – knivar, saxar och yxor – hos polisen. Klara för inspektion med ägarens id-nummer inristat i bladet.”

Falsk nyhet. Artikeln ger intrycket av att det är övervakning. I många asiatiska kulturer räknas faktiskt vissa skärverktyg som vapen sedan länge. Så även i till exempel Japan. Där måste man ha vapenlicens för att inneha även ett mindre svärd eller lång kniv. Sedan länge har det på många platser, Peking till exempel, krävts legitimation för att köpa en större kökskniv. Detta ger ett falskt meddelande till läsaren.

Sedan i december råder i hela Xinjiang i västra Kina (för det är denna region och Kina det handlar om) hårda regler som straffar invånare för att sprida ”falska” nyheter. Bestämmelsens syfte tycks vara att göra det brottsligt att publicera uppgifter på internet om etniska bråk och terrorism.”

Falskt. Artikeln ger det falska intrycket att detta är nytt, och just för Xinjiang. Ganska skrattretande grov okunnighet och en falsk nyhet. Att sprida falska nyheter och falska rykten har varit förbjudet och kriminellt i hela Kina sedan Mao regimen tog makten. Det var nämligen så media och journalister hetsade olika grupper mot varandra och skapade otaliga inbördeskrig mellan 1912 och 1949. Det kostade miljoner människoliv. Lagen har skärpts och utökats fler gånger, senast 2014, den lagen signerades den 3 november av HuJintao. Lagen gäller även i Xinjiang sedan mycket länge. Det är denna lag svenska journalister ofta har råkat i konflikt med. Man sprider falska rykten och falska nyheter.

Reglerna ”behövs för att förhindra och straffa de brottslingar som sprider falsk information och stör den allmänna ordningen

Det är sant, bland dom brottslingarna finns flera svenska journalister som regelmässigt spritt falska nyheter och falsk information. Vi läser just om det här. Samtliga utsända eller frilansande svenska journalister har ju nu portats eller har restriktioner att arbeta i Kina. Torbjörn Petersson själv arbetar ju numera i Sverige, inte som tidigare i Kina, och det finns anledning till det. I alla länder, även Sverige, finns det lagar och regler och att följa dom är inte valfritt, även om vissa svenska journalister tycks anse det.

Att sprida falska nyheter och falska rykten är kriminaliserat Kina sedan länge. Det gäller även journalister, inklusive utländska journalister. I Sverige pågår det regelmässigt, folk får sina liv förstörda, sin hemfrid förstörd, förlorar jobbet, företag måste stänga, man förföljs och folk begår självmord. Kina har sedan länge åtgärdat de problemen. Kina ligger långt före Sverige.

I botten handlar det om Kinas kontroll av den muslimska minoriteten uigurer i Xinjiang.”

Falskt. Torbjörn Peterssons personliga åsikt, för det är en falsk nyhet. Kina utövar inte kontroll av folkgrupper eller religioner, däremot av individer, oavsett folktillhörighet eller religion, som visat sig just bryta mot lagen och skapar oroligheter och våld. Man punktmarkerar individer, inte massövervakar som i Sverige, och det sker helt öppet. Personen vet om att han har en ”Minder” och vem det är och hur han kan kontaktas. Det finns personer och extrema grupper inom Kina som är helt öppna med att dom vill bilda en Islamisk Stat i Kina, en kopia av IS i Mellanöstern, och dom sprider falsk information för att uppnå sina mål.

Kommunistpartiet i Peking anklagar uigurer, då de går till angrepp med knivar och hemmagjorda brandbomber mot polisstationer, för att ha band till islamistiska separatister i andra länder. Men några sådana bevis, för att internationella terrorgrupper opererar i Xinjiang, har inte presenterats.”

Falskt, Man anklagar inte alls ”uigurer”. Dessa våldsaktioner har hänt och det är inte folket ”uigurer” utan våldsbejakande individer och grupper både inom och utom den folkgruppen. Om nu svenskar har åkt till Syrien och slagits för IS betyder inte det att alla svenskar är våldsbejakande islamister, samma resonemang kan man göra när det gäller muslimer. För att IS baserats på muslimsk tro betyder inte det att alla muslimer i världen är terrorister, vilket är just ett sådant resonemang Torbjörn Petersson för fram här. Dessutom, vilken skyldighet har till exempel SÄPO ha att ”bevisa” något för andra länders journalister. Knappast någon. Det vore nog bra om denna svenska journalistiska hybris dämpades en del. Att terroristerna har band till IS är knappast okänt, dom har varit mycket öppna och offentligt skrutit över dessa kopplingar och att IS är deras förebild och rollmodell.

Människorättsorganisationer och grupper av uigurer i exil säger att ilskan som växer inom minoriteten bara kan skyllas på den kinesiska statens upptrappade kontroll av den uiguriska befolkningens kultur och religion.”

Falskt. Det rör sig naturligtvis inte alls om några ”människorättsorganisationer” utan om våldsbejakande aktivister, kriminella och terrorister som själva beskriver sig på ett sådant sätt. Dom försöker piska upp stämningen mellan grupper i egna politiska avsikter. Det var just vad som hände 1912 till 1949, och det är just därför lagen om falska nyheter finns och har skärpts. Få vill se miljoner oskyldiga lida, som i Syrien, Irak, eller Mellanöstern. Kina består bokstavligen av över 1,000 kulturer och variationer på religioner. Problemet är små grupper av extremister.

Kina förnekar regelbundet att något sådant sker. Men enligt kritiker målar Kina upp ett terroristhot som förevändning för att ytterligare få kväva den uiguriska kulturen. Det har i sin tur lett till en radikalisering av vissa invånare.”

Falskt. Vilka kritiker kan det vara, kanske just våldsbejakande extremister med IS sympatier. Terroristdåden i Kunming, Peking, eller som Torbjörn själv skriver, attacker på samhället med bomber och knivar, är dock långt mer än bara hot. Oskyldiga kommer till skada och har kommit till skada. Kina består av många nationer, av många olika kulturer, och många religioner, och dom olika kulturerna stöds öppet av Peking. Det är falskt att Peking försöker kväva kulturer, snarare stöder man bevarandet av olika kulturer mycket aktivt. Däremot vill man kväva ambitionerna av extremister att starta islamska stater som i Syrien och Irak.

Det var Mao regimen som en gång ville integrera alla Kinas kulturer, och alltså kväva dom. Alla skulle integreras till ett folk, en kultur med ett språk. Det är precis vad Sverige håller på med idag. Mao misslyckades och även Sverige misslyckas som vi ser med sin ”integration”. Kina har sedan länge vänt misstaget ryggen och arbetat istället på att utveckla nationella särdrag, alltså vad svenskarna kallar nationalism. Man skall kunna vara stolt över sin härkomst och det skall respekteras.

Myndigheterna påbörjade sin hårda kampanj efter etniska upplopp 2009, där de flesta av de cirka 200 dödade var hankineser, den dominerande folkgruppen i Kina.”

Falskt. Problemet fanns långt tidigare. Ett av problemen var att Kina pumpar in stora belopp för att utveckla regionen och höj levnadsstandarden och göra regionen självförsörjande. Extremister hade då krävt att alla chefer och tjänstemän som tillsatts måste vara rasrena uigurer, att alla pengar skulle tilldelas uigurer efter ras, och dom sedan skulle fritt kunna fördela dom. Peking sa nej, och extremisterna svarade med våld. Vad Peking vänder sig mot är alltså rasism, korruption och våld. Dessutom är vad Petersson här kallar hankineser inte alls en homogen etnisk folkgrupp, utan många olika folkgrupper med gemensamma rötter i Han Dynastin, vilken var en av Kinas glanstider.

tusentals halvmilitära poliser

Falskt. Det finns inga ”halvmilitära” poliser i Kina. Däremot har man precis som i Sverige, USA eller Japan poliser som är kravallutrustade.

Männen dödade fem personer, innan de sköts ihjäl av polis. Deras identitet har inte gjorts offentlig, men enligt vittnen var de uigurer.”

Falskt. Kina publicerar inte identiteter baserat på folktillhörighet. Inte Sverige heller. Däremot vet vi deras identitet, och namn. Till och med fotografier har publicerats och släktingar har gjort uttalanden och gett intervjuer. Dom var uigurer och medlemmar av en lokal terroristgrupp.

För två år sedan inledde kinesiska myndigheter ett omfattande arbete med att årligen stationerna cirka 70 000 tjänstemän i Xinjiangs byar. Tre tjänstemän från andra platser i regionen skickades till varje by.–

Officiellt är det för att hjälpa de fattiga byarna med uigurisk befolkning till en bättre ekonomi, men alla vet att det egentligen handlar om att myndigheterna vill ha kontroll på vad som sker i byarna. De tror att det är enda sättet att få stopp på attentaten mot poliser, säger en journalist i Peking till DN.”

Falsk nyhet. Artikeln ger intrycket att tjänstemän stationerats ut för att övervaka, styra och kontrollera. Det har länge varit ett normalt sätt att utveckla olika delar av Kina att stationera kompetenta instruktörer och coaches i byarna, en region åt gången, och är inget speciellt för just Xinjiang. Personerna har till uppgift att utbilda lokala tjänstemän som sedan tar över administrationen av byarna. Dom hjälper även till att utveckla lokala verksamheter och företag för att höja levnadsstandarden och skapa jobb. Det har sedan länge varit ett normalt sätt att utveckla Kina och höja levnadsstandarden i hela Kina, och är en av faktorerna bakom Kinas spektakulära framsteg. Att lyfta befolkningen ur fattigdom. Det finns en mycket långt historia här med otroliga framgångar under mycket lång tid. Glöm inte att över halva befolkningen var analfabeter som levde i fattigdom och misär när Mao regimen tok över. Idag är analfabetismen helt utrotat, med undantag för några äldre, bland annat just Xinjiang.

Uigurer, en muslimsk folkgrupp, var tidigare i stor majoritet, men andelen har minskat när hankineser, Kinas största folkgrupp flyttat in.”

Falsk nyhet. Ger ett falskt intryck genom uteslutning av information. Det är sant att dom var i majoritet, men det var inget stort numerär majoritet utan ett fattigt och underutvecklat område med få innevånare som Peking nu vill lyfta till en bättre levnadsstandard, precis som man gjort på många andra håll i Kina. En lite extreme grupp motsätter sig detta, man vill istället utveckla och stärka sin egen makt och kontroll av folket och området. Man vill inte att gemene man skall ha tillfälle att lyfta sin levnadsstandard, bara en härskande elit skall ha det privilegiet.

Kina ligger långt före Sverige när det gäller tillämpning av teknologi, och det är en praktisk och jordnära tillämpning. Många platser har redan elektroniska nummerplåtar, en liten dosa som sitter innanför vindrutan, ett system läser av en bils rörelser och hela trafikflödet planeras i realtid. Systemet vet bara vilken typ av bil det rör sig om och vilka förmodade rörelser den kommer att göra beroende på historiska data. Systemet vem inte vem som kör bilen eller äger den.

Man övervakar individer i Kina, inte religioner, folkgrupper eller grupper över huvud taget och den som är övervaka får veta vad som pågår. Det hålls inte hemligt som i Sverige. Man utnyttjar befintliga system, inklusive trafiksystem och betalsystem i parkeringshus till exempel. Det gör även Sverige.

Falska nyheter har ofta varit debatterade nyligen. Den stora majoriteten av falska nyheter kommer dock inte från några mystiska anonyma individer i en källare i Makedonien, dom kommer i vanliga reguljära svenska tidningar och skrivs eller kopieras och sprids av svenska namngivna journalister.

Denna artikel i DN kan bäst beskrivas som en orgie i falska nyheter, en av många inom ett kontinuerligt drev av hatiska artiklar med falska nyheter riktade mot kineser. Vi hat tagit bort en del av originaltexten av utrymmesskäl.

Kinarummet
Redaktionen

Artikel
Platsen där storebror snart ser varje bil
Publicerat 22 feb 2017 i DN av Torbjörn Petersson.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/platsen-dar-storebror-snart-ser-varje-bil/