Om Kinarummet

Gamla Kina

foto robingee@hotmail.com

Kinarummet är en plats där besökare kan läsa nyheter och information om Asien och främst Kina som inte finns tillgänglig på andra håll. Kina är mycket annorlunda än den ofta mycket missvisande bild som framställs genom gammelmedia, eller publikationer med politisk eller ideologisk inriktning.

Kina är ett samhälle i mycket stark förändring, och Kina är inte heller ett enda land i västerländsk mening.

Man har kanske 1,500 språk, sju stora språkgrupper, tre stora språk, tre officiella skrivspråk, kanske ett trettiotal andra skriftspråk i dagligt bruk, och över 100 inrikes nationaliteter med vidhängande kulturer och variationer.

Ändå samsas man ganska bra inom landets gränser.

Dom här sidorna innehåller rapporter och artiklar om Asien och främst Kina. Avsikten är att informera och upplysa, inte att ta ställning eller främja eller stödja ideologier, statsskick, ekonomiska system eller framföra politiska åsikter.

Om någon skulle se det som sådant är det en ren tillfällighet.

Kina i Januari 2011 uppdaterat 2016