Fejk, fejk och mer falska nyheter. Vi recenserar.

Svenska traditionella media slutar inte att förneka sig. Man talar vackert om kvalitet men fortsätter att producera falska nyheter. Ofta producerade av kringdrivande skribenter utan erfarenhet i ämnet och som bäst kan jämföras med vad som förr brukade kallas ”snusförnuftiga brännvinsadvokater”.

Vi recenserar ett par artiklar om Hong Kong nyligen publicerade i svensk press. Det redaktionsteam på Kinarummet som gjort det har mellan 30 till 40 års erfarenhet av Hong Kong och har mycket goda kontakter där och lång erfarenhet.

Först skall vi kanske komma ihåg hur brittiska ”Hong Kong” kom till. Britterna köpte stora mängder varor från Kina, främst te, kineserna tog betalt i silver men ville inget köpa. Britterna började under vapenhot smuggla in stora mängder narkotika, opium, och när kineserna vill stoppa den illegala handeln skicka britterna in kanonbåtarna. Det blev två opium krig, och det slutade med att kineserna under kanon och krigs hot tvingades skriva på ett avtal om att leasa Hong Kong på 100 år till britterna.

Brittiska Hong Kong hade aldrig någon demokrati. Britterna styrde enväldigt, men dom var skickliga administratörer och lyssnade på folket. Hong Kong hade ett aktivt folkstyre, även om det inte var någon partidemokrati. Ett par år innan Hong Kong skulle återlämnas till Kina införde man ett system av demokrati som liknar USA demokratin, med elektorer.

Resultatet blev att ett antal grovt inkompetenta populister kom till makten. Hong Kong blev mycket illa skött, ett stort antal penningstinna fastighets spekulatörer immigrerade från Kina och drev upp fastighetspriserna till astronomiska nivåer. Levnadskostnaderna sköt i höjden. Samtidigt skedde an ”massimmigration” av penninglösa lycksökare från Kina som tog vilket jobb som helst för vilket pris som helst, och det drev ner lönerna.

Peking tvingades sätta ner foten. Hong Kong är dock, och har alltid varit, en del av Kina, men liksom alla andra delar av Kina har man självstyre inom ett nationell ramverk. Upproret av barn, alla var mellan 11 år till 18 år, även kallat ”paraplyupproret” var helt enkelt början till och en begynnelsen till upprepning av av vad vi kallar kommunist revolution i Kina, men mellan 1912 och 1949, då kommunisterna tog kontroll av Kina och under den efterföljande Mao regimen, dog kanske 100 miljoner människor. Skulle Peking stillatigande se ett upprepande i Hong Kong. Knappast.

Barn demonstrationerna var helt enkelt att dom ville ta över kontrollen själva, riva ner samhället, och börja om efter eget tycke, precis som aktivisten Nathan Law säger. De stora demonstrationerna i Hong Kong var inte för demokrati, det var en protest mot skenande levnadskostnader och sjunkande löner. Man ville ha en kvalificerad ledning in Hong Kong, inte varken barn aktivister eller populister. Svenska media ljuger och producerar just fejknyheter när man talar om händelserna som en demokratirörelse. Demokrati hade man redan, men den fungerade inte.

Låt oss gå igenom de olika falska delarna av artiklarna. Skribenten väljer bara att kvotera vissa valda personer som passar hans förutbestämda vinklingar för att producera ett falskt och mer sensationellt slutintryck som gör det enklare att sälja artikeln. Balanserande åsikter, totalbilden, och fakta utelämnas.

>>Ett spel för gallerierna eftersom Kina till slut bestämmer.

Falskt. Kina bestämmer inte alls, men man ställer krav. Alla kandidater skall vara kompetenta för uppgiften att administrera Hong Kong. Populister och våldsbejakande extremister vill man inte ha, inga motsvarigheter is svenska SMR, NMR, eller dess motpol AFA och Expo. Inte heller vill man se revolutionärer som vill riva ner hela samhället och bygga ett nytt efter egen ideologi.

>>Kina vill förstöra vår kamp för rättvisa och rättigheter, Nathan Law

Falskt. Vad Nathan Law talar om när han säger ”vår” är speciella privilegier av ”rättvisa och rättigheter” som skall gälla för en liten och mer extrem elit grupp av Hong Kong´s innevånare. Inte innevånarna i allmänhet.

>>Vi vill bygga något från grunden, säger Law

Sant, det är varje extremists dröm att kunna riva ner hela samhället och bygg om det efter eget tycke så att det passar den egna extrema gruppen. IS i Irak och Syrien håller just nu på med det. Sovjet kommunisterna är ett annat exempel, men även Kinas nationalister och Mao kommunisterna. Det kostade många miljoner människoliv.

>>Två nyvalda parlamentariker blev diskvalificerade då de svor mot Kina och höll upp banderoller för självständighet
>>det är naivt att tro att de blev uteslutna bara för hur de svor eden, säger Law

En jämförbar situation vore att nynazister i svenska riksdagen skulle göra samma sak. Dom blev diskvalificerade för att dom var, och aktivt arbetade, för vålds extremism. Banderollerna och den falska eden var bara droppen.

>>Chefsministervalet är till slut Kinas.

Falskt. I Kina ställs det krav på erfarenhet och kompetens hos kandidaterna. Hong Kong väljer sedan. Det är inte olika hur svenska partiledare utses. Det kan ta trettio år att kvalificera sig. Populism är inte välkommet. Det räcker inte som i Sverige att utse en pratglad radiopratare med välsmort munläder bara personen säger rätt saker och har rätt åsikt.

>>Hong Kongs nya ledare unikt illa lämpad

När det gäller extremisterna kan det nog vara sant. Hon kommer knappast att låta sig styras av populister eller högljudda små extremgrupper, eller ens tonårsaktivister.

>>Lam´s bakgrund som studentaktivist skulle kunna hjälpa henne att nå de agiterade ungdomar som lett protesterna.

Hennes bakgrund som aktivist är en komponent av hennes kompetensprofil, vilket gör henne speciellt lämpad för jobbet. Hon är en erkänt mycket erfaren och kompetent administratör. Det är vad Hong Kong behöver just nu.

>>Lam har gång på gång visat att hon inte lyssnar på folket

Hon lyssnar knappas enbart på högljudda och små extrema grupper av folket, och speciellt inte på extremisterna och smågrupper som vill riva ner hela samhället och börja om för att bygga ett nytt efter eget huvud. Vi har många gånger sett genom historien att det inte fungerar.

>>CY Leung var mycket populär när han valdes.

Det är sant. Han var en mycket framstående och duktig populist, men visade sig totalt inkompetent för jobbet.

>>där löneutvecklingen samtidigt stagnerat är mörka.
>>Aktivisten Leung, som studerar medicin, hoppas att kunna flytta hemifrån innan han blir fyrtio år.

Det är sant. Den populistiskt valda men inkompetenta CY Leung öppnade gränserna för rika fastighets spekulatörer som drev upp levnadskostnad och luspanka lycksökare som drev ner lönerna. Det är just sådant som Peking vill stoppa genom att ställa kompetenskrav på ledarna.

>>nu är känslan att Kina försöker kolonisera oss

Kina består av ett mycket stort antal nationer och folk, som är olika delar av minoritetsgrupper. Hong Kong har alltid varit en del av Kina, låt vara att britterna tilltvingade till sig kontrollen under vapen och krigs hot i hundra år. Skall man kalla det ”kolonisera” kan man lika gärna tala om att länder som Australien är koloniserad av Européerna, USA´s stater är kolonier styrda av Washington, USA har koloniserat Japan och Sydkorea, och att USA vill kolonisera Syrien, osv.

Det kommer alltid att finnas extremgrupper som vill riva ner existerande system och nationer bilda nya nationer efter egna idéer, Islamska staten i Syrien/Irak är ju ett aktuellt exempel.

Redaktionen Kinarummet

Källor SVD

Hong Kong laddar för ny strid om demokratin
Hongkongs nya ledare unikt illa lämpad
Skribent Per Liljas.
https://www.svd.se/hongkong-laddar-for-ny-strid-om-demokratin
https://www.svd.se/hongkongs-nya-ledare-pro-peking-och-illa-lampad