Legoknekten

Leonardo da Vinci’s ””Profilo di capitano antico, också känd som ”il Condottiero”, från 1480. Condottiero betyder “Legotruppernas ledare”.

Vi har sett tre mycket uppmärksammade händelser nyligen, attacken i Stockholm, Gas attacken i Syrien, och USA´s attack i Syrien där dom för första gången använde sin egen enorma krigsmaskin i en direkt attack.

Vi tar en titt på händelserna som om vi vore levande varelser på en annan planet. Vi gör även jämförelser med liknande händelser i historien, främst i Kina.

Svenska traditionella media och journalister har unisont beskrivit attacken Stockholm som en terroristattack, och det är svårt att inte hålla med. Inte en enda har ställt frågan ”varför”, varför en attack överhuvud taget, varför just Stockholm, och varför metoden. Det är det vi gör, och utan att ta ställning eller uttrycka sympati eller stöd för någon sida. Det finns nämligen mer än en sida av händelserna, det finns inget konflikt som bara har en front.

Ännu viktigare, hur kan vi komma ur den cirkel av våld som skapats. Generellt har attacken i Stockholm framställts som en meningslös oprovocerad attack på civila oskyldiga baserat på religiös extremistiskt och ensidigt hat. Det gör man genom att på PK maner utelämna information och selektivt välja vad man publicerar.

För att kunna förklara och förstå måste vi förenkla. Einstein lär ha sagt att för att förstå ett komplicerat problem måste vi förenkla det så mycket som möjligt, men inte mera. Å ena sidan får vi då USA och gruppen av ”allierade” och inklusive vad dom kallar ”moderata rebeller”. ”Moderata rebeller” har utbildats, utrustats och tränat av USA att likt legosoldater driva USA´s krig. På samma sätt har ”allierade” som Sverige utrustats och stötts att deltaga i USA aktioner mot vad USA ser som motståndare. Sverige med flera har alltså blivit en legoarmé år USA, låt vara att propagandan paketerar det annorlunda. Det har smart döpts till ”kriget mot terrorismen” i propagandan, men de ”allierade”, bland annat Sverige, ses som just USA´s legosoldater i USA´s krig mot sina motståndare och dessa motståndare ser USA´s attacker med drönare och bombningar där oskyldiga träffas, skadas och dör, precis som i Stockholm, som just USA driven terrorism.

Låt oss vända blicken mot andra sidan av konflikten, USA´s motståndare, de som USA kallar ”terroristerna”. Är det rimligt att de som utsatts för USA´s drönarattacker, angrepp av legotrupper (som dom ser det), av ”moderata rebeller” och ”allierade” , bombningar av bröllop, sjukhus, civila som blir offer för drönarattacker, och även missilattacken nyligen i Syrien, de ser det som just som terroristattacker. Barn dödas, familjer slås sönder människor lemlästas, precis som i Stockholm. Tit for tat.

Vi kan se händelserna som ett gerillakrig. Sverige tillhandahåller legotrupper till USA, därför ses Sverige en stridande part i konflikten och ett mål för vedergällning för USA´s terroristangrepp. Så betraktar man det. Övervakning och kontroll begränsar metoden.

USA bedriver alltså terrorism mot andra grupper, som bedriver terrorism mot USA och deras allierade och proxy stridande, helt beroende på vem man väljer att lyssna på.

Vi vet var gasen i Syrien kom ifrån. Den tillverkades i USA och skickades till Irak och Saddam Hussein för att kunna användas mot iranierna. Vem som använde den nyligen till att bomba i Syrien vet vi inte, bara att flygplan var involverade, antingen genom att fälla gasen från flygplan eller att bomba ett förråd med gas. Endast USA, Ryssland och Syrien har tillgång till flygplan, inte rebellerna. Vi kan bara arbeta med hypoteser och sannolikheter.

Minst sannolikt är nog att det var Syriska regeringen. Man har alltför mycket att förlora, om man ens hade kvar någon gas, landet inspekterades ju tidigare och all gas skall vara bortförd och förstörd och det skall ha noggrant kontrollerats.

Lika osannolikt är att det var ryssarna. Det finns ingen motivation och bara förväntade nackdelar med ett sådant anfall.

USA däremot har en lång historia av falsk flagg aktiviteter, man gör något, eller låter det hända, för att skapa underlag, godkännande och motivation för andra mer radikala åtgärder. Historiska anklagelser är som Lusitania katastrofen, Perl Harbour, och 911. Dessutom har vi ju alldeles nyligen sett hur odisciplinerade USA´s myndigheter är som CIA, NSA och Pentagon , som ofta agerar politiskt helt på egen hand, utan att mottaga eller följa instruktioner.

Här finns en obehaglig historisk parallell med Kina. Kina är inte ett enhetligt homogent land, utan består av otaliga, tusentals, ”nationer”, alla med olika språk, kulturer, och historia. När kejsardömet föll sönder 1911, och Kina bildade Republiken Kina 1912, och snart efter höll de första allmänna valen i vad man avsåg att bli en demokrati och republik efter västerländsk modell med val och yttrandefrihet, uppstod en mycket liknande situation vi ser idag i världen. Journalister och media hetsade olika grupper mot varandra, och det resulterade i stridigheter och inbördeskrig från 1912 till 1949, då kommunisterna tog makten och satte stopp för hetsandet och våldshandlingarna.

Vi upplever något kusligt liknande idag. Var dag läser vi i svenska traditionella media om uttalande av till exempel Löfven, att vi kommer inte att besegras, den ”andra” sidan är mördare och terrorister. Om vi går till just den ”andra” sidan, som IS eller Al-Qaeda , säger dom precis samma sak och och beskriver USA ”terrorismen” med drönare, bomber, och raketattacker och hur USA och deras legotrupper, ”allierade” och ”moderata rebeller”, på samma vis som i Stockholm dödar och lemlästar oskyldiga människor med bomber, drönare och raketer.

Båda sidor hetsar alltså mot varandra, och i slutända lider, skadas och dör människor. Det påstås att USA´s krigshandlingar, både egna och genom legokrig, proxykrig, av ”allierade” som Sverige eller ”moderata rebeller” i Mellanöstern har hittills kostat 4 miljoner liv, men ingen vet. USA bara säger, ”vi räknar inte de döda fienderna”.

Kina är idag fredligt, och utvecklas snabbt, så hur fick man stopp på hetsandet och dödandet. Först tog man en järnhård kontroll av media, författare och konstnärer, vilka tidigare drivit hetsandet, precis som ytterlighetsgrupper gör i dagens Sverige. Man införde radikala resanderestriktioner, det fordrades tillstånd att resa utanför det egna hem området. Kommunikation censurerades, och internet fanns naturligtvis inte. Man införde hårda restriktioner runt yttrandefriheten, extremister, de som hetsade eller hotade, tystades. Man startade utbildning och omskolning där man fördömde våld, uttryck av hat och provokation. Man påbörja de storskalig utbildning. Halva nationen Kina var analfabeter.

Sverige och USA gör det motsatta.

Det har nu gått nästan 70 år, över tre generationer, och Kina har lyckats mycket bra med att skapa en icke vålds kultur av tolerans och respekt, ett fredligt och harmoniskt samhälle som man uttrycker det, och man tillåter inte att varken inhemska eller främmande krafter får ändra på det. Några svenska mer radikala och extrema personer har maskerat sig som ”journalister ” och har sänt förfalskade och fabricerade rapporter som publicerats i Sverige när man arbetat i Kina, men de personerna har portats. Man hävdar att Kinas förtryck mot oliktänkande har ökat och att yttrandefriheten har alltmer begränsats, och det stämmer i det avseendet att det är just extremisterna, de ”journalister” som arbetar med falska nyheter, extremism, hets och ytterligheter, som har begränsats eller portats.

Det är extremisterna yttrandefrihet som är begränsad, inte allmänhetens, och det är de extremisterna som nu högljutt beklagar sig över restriktionerna i bland annat svenska media. Detta samtidigt om media i Kina har alltmer liberaliserats och släppts fritt, med det ställs krav. Yttrandefrihet och pressfrihet är inte otyglad, det ställs krav, mediamakten får inte brukas så någon kommer till skada, som är fallet med Sverige.

Hur skall då ”USA med allierade och moderata rebeller”, legotrupperna, å ena sidan och deras motpol kanske främst representerat av IS och Al-Qaeda, komma ut den onda cirkeln av ömsesidigt våld och revansch med terrorism. USA har ett våldsövertag med sin enorma krigsmakt och över 1,000 baser på främmande mark, och många anser att länder som Japan, Sydkorea, Irak och Filippinerna är ockuperade av USA. Att bara säga ”Yanks go home” räcker inte, förmodligen blir det värre. USA är besluten att med våld besegra sina ”terrorister,” medan andra sida har samma mål att besegra sina ”terrorister”, alltså USA med sina legotrupper. Det leder knappast inte till någonting annat än mer våld. USA är helt klar över att man vill dominera och styra världen genom militär makt, och våld om det fordras, att vara ”världsledande” som man uttrycker det, Kina vill vara en lagspelare och leda genom exempel vilket man gjort i tusentals år.

Att leda människor är att kunna följa dom, som filosofen LaoTsi sade. USA vill leda genom att härska, styra och kontrollera med militär och ekonomisk makt. Kina har tusentals år av historia att leda genom exempel, inte förtrycka, styra eller erövra andra länder, man hade en gång världens största och mäktigaste flotta, men den användes endast för upptäcktsresande och handel. Både England och USA har använt sina stora flottor och krigssystem just för att kolonisera, erövra och kontrollera, även till denna dag.

Kanske Kina kan hjälpa, Kina är de enda som har erfarenheten och har lyckats lyfta sig ur det kaos som USA blocket å en sidan och motståndarna å den andra har skapa åt sig själva. Vi tror det är möjligt.

Redaktionen
Kinarummet
Artikeln kan fritt återges