Inget Happy Apple i Kina

Apple har vinstvarnat, försäljningen störtdyker, och det främst i Kina. Ingen i väst tycks förstå vad som händer. Journalister har rapporterat om kampanjer inom företag att köpa Huawei eller kinesisk tillverkat, eller att anställda som använt Iphone att sända meddelanden skulle ha ”bestraffats”.

En del av detta har hänt, med det är bara en mycket liten och obetydlig del av hela sanningen. ”Bestraffning” kan typiskt vara något som att ombes sända ”Jag gillar Huawei” tre gånger till samma mottagare, alltså något lättsamt och lite komiskt.

Det första vi måste komma ihåg är att Kina, hela Kina, och allt och alla i Kina, fungerar på en enda grundläggande tes. Goda relationer. Det kallas Guanxi, 關係, eller med moderna skrivtecken, 关溪, det kinesiska ordet är nästan omöjligt att översätta. Det första tecknet 关 betyder ”sluten”, det andra 溪 ”flöde” [av information, kunskap, förståelse, tilltro, förvissning, hopp, förväntan, ansvar, förbund, till exempel]. Vad det beskriver är något av en exklusivt ömsesidig känsla och tillit som får båda parter att känna sig tillfreds och bekväma med relationen och att göra affärer. Ömsesidig tillit och respekt. Att lita på den andre parten. När kineser väljer en produkt att köpa väljer dom på Guanxi, både när det gäller varumärket, produkten och säljaren. Utan goda relationer, Guanxi, fungerar ingenting och händer ingenting. Ett företag, affärsman eller handlare som inte lyckas bygga Guanxi går snart i konkurs.

Detta gäller även nation till nation. Trump regimen, och även den svenska regimen, har allvarligt skadat sitt Guanxi genom ihållande smutskastning, sprida falska rykten om kineser och Kina, falska anklagelser och nyheter, som levererats främst via journalister och media. Det gör att den som nu köper en Iphone skapar dålig karma, medan att köpa en Huawei skapar god karma. Inte minst med tanke på Trump’s försök att ta Huaweis direktör som gisslan. Apple produkter och varumärket har skaffat sig dålig status. Att köpa och använda en Iphone känns alltså obehagligt, och man riskerar gliringar från andra och det ger dåligt intryck. Då väljer man bort Iphone.

Allting i väst, som i Sverige, fungerar baserat på konfrontation, politiken, som vi ser, affärer, och domstolar. Starkast skall vinna allt. I Kina fungerar allt baserat på samarbete, och att finna pragmatiska lösningar och harmoni. Om två grupper i Kina hamnar i ett motsatsförhållande, och en grupp får ett klart övertag, då viker sig motståndarna och röstar med sina tidigare opponenter. Man anser att enighet är långt viktigare än att vinna allt. I Sverige sker det aldrig, motståndarna fortsätter att försöka undergräva och sabotera. Det betyder svaghet.

Iphone reas nu ut till kraftigt reducerade priser av handlarna i Kina. Det verkar som om man vill dumpa lagret innan det blir värre.

Västerlänningar tycker att regeringen i ett land har ju inget med hur företagen eller rättsväsendet handlar, men det tycker folk i Kina. I Kina anser man att regering har det slutliga totalansvaret att skapa god Guanxi med andra länder och att media och journalister förmedlar sådant ansvar.

Detta är dock bara en liten del av den total bilden. Apple har främst marknadsfört sina produkter i Kina som något av en statussymbol, den som köper en Iphone skulle känna sig lite bättre, ha en högre statusvärde, än den som köper en kinesisk produkt. Samma filosofi har använts i bilförsäljning. Det fungerade rätt bra tidigare, det var status att skylta med något utländskt, kinesiska produkter sågs som andra klass, och var det också ofta. Det har ändrats. Idag leder kinesiska produkter klart i alla avseenden, speciellt kvalitet, funktionalitet och kundservice, långt över amerikanska och även svenska, och en ny generation har växt upp som det faktumet inte gått förbi.

Apple tog först omkring 15% av marknaden, men produkterna motsvarade inte förväntningarna, speciellt inte värdekvaliteten och funktionaliteten, och försäljningen sjönk drastiskt till 6%. Siffrorna är inte officiella. Här satte Apple in massiva marknads åtgärder och reklam och etablerade enorma showrooms, och som alltid när det gäller Apple reklam och show var dom briljanta. Försäljningen sköt i höjden igen.

Iphone blev främst de ungas pryl, men snart började man upptäcka att kvaliteten bara var medelmåttig, medan priset vs kvalitet betydde allt annat än ett bra värde, service ansågs dålig och kunderna tyckte man behandlas snorkigt av Apple. Flexibiliteten var noll. Apple styrde och regerade över vad kunderna fick göra.

Det var många tekniska problem, Apples kartor blev ett totalfiasko, vi hade antennaegate, ”ni håller telefonen fel”, telefonerna som böjde sig, och ansiktsigenkänningen fungerade dåligt, trots all hajp. GPS och kartsystemet fungerade otroligt trögt. Säkerheten och datasäkerheten ifrågasattes ofta, och spionorganisationen NSA och CIAs samverkan med Apple har skrämt många, och även om den varit ofrivillig från Appells sida påverkar det förtroendet.

Andra tekniska problem var att telefonerna fungerade mördande trögt efter uppgraderingar, och det gick inte att byta ut batteriet. Service var dyrt och långsamt.

Ett annat problem är att folk i Kina älskar att skräddarsy och ändra på allt. Man lämnar in telefonen till en servicebyrå med instruktioner att ta bort det och det, och lägg till det och det och göra om det och det. Iphone är ett låst system och det är mycket svårt eller omöjligt att ändra på någonting, och Apple kontrollerar vad kunden tillåts använda och ladda in på telefonerna, ofta med järnhand. Det går inte att bara beställa ett program. Det saknas helt enkelt appar som fungerar på kinesiskt sätt.

Android är motsatsen, den är lätt att rota, och ta bort och lägga till funktioner och appar, att ladda vilka appar man vill och det finns oändligt många att välja på, kvaliteten är betydligt högre liksom funktionaliteten och värdet. Det finns en uppsjö på appar som passar de kinesiska användarna. Det finns otroligt massa modeller av hög kvalitet och högt värde att välja på.

Kundservicen på Apple anses urusel, det går bara inte att få tag i dom, medan kinesiska företag har satsat stort på kundservice, goda relationer, och Guanxi med kunderna och snabbt varit lyhörda för deras önskningar och har gott rykte. Apple anses vara det motsatta. Det är Apple i USA som bestämmer vad som är bäst för kunden. Det passar inte kunderna i Kina.

Lägg till vad som händer i ekonomin. Det har inget med Trump’s handelskrig att göra utan för flera år sedan började Kina lägga om hela samhället från att vara enbart ett tillverkande exportland till att bli ett framtida konsumtionsland. Det har gått väldigt bra, men inte alls så bra som regeringen skulle ha velat. Under de senaste fem åren eller så har ekonomin saktat in på många håll. Folk har mindre pengar att spendera och det blir dyra statusprodukter med medelmåttig kvalitet som Iphone som man dumpar först.

Apple har även skaffat sig ett dåligt rykte när man helt ignorerade ett domstolsbeslut att inte sälja en viss modell i Kina efter att Qualcomm anklagat Apple att ha kränkt Qualcomms patent.

Vi tror att Iphone helt enkelt är både en produkt och ett affärskoncept som har nått vägs ände. I framtiden kommer det att ställas helt andra krav från kunderna som funktionalitet, flexibilitet, valfrihet, användarvärde, pris, osv. Toppstyrda låsta produkter kommer alltmer att gå ur tiden. Att företagsledningen dikterar och härsknar över användarna kommer att bli allt svårare att sälja. Framtiden ligger i flexibilitet, högt användarvärde, specialisering, några gör hårdvara, andra appar och tillhandahåller service.

Samma sak gäller med amerikanska bilar. Förr var det en statussymbol att köra en utländsk bil, de kinesiska bilarna var billiga men ansågs vara av sämre kvalitet, vilket dom ofta var. Speciellt märket Buick ansågs som en statussymbol för de gamla kommunistpamparna åkte Buick. Sedan har nya generationer växt upp med andra attityder och åsikter. Amerikanska bilar anses nu vara av dålig kvalitet jämfört med kinesiska, vara dyra och speciellt ha dåligt värde, dålig och dyr service och en dålig attityd mot kunderna. I väst säljs bilar mycket på hajp, vackra färger, fina former, bra resultat i tester och recensioner. Kineserna ställer näsvisa frågor, hur mycket bränsle drar den, vad kostar service, vilken kundsupport ger ni, har ni referenser, osv. Kinesiska bilar av idag är bättre i kvalitet än västerländska, det har till och med Volvo påpekat.

Man köper eller kör alltmer inte bil i Kina, man använder delningsbilar, små, billiga, lätta, effektiva elektriska fordon. En karta på mobilen visar var närmaste bil finns, man öppnar bilen med mobilen, kör, parkerar, och nästa kund kan använda den.

Allt detta med Guanxi gäller även för Sverige, om Sverige vill framgångsrikt sälja svenska produkter i Kina i framtiden, då gäller det att skapa goda relationer, inte bara på regeringsnivå utan med hela kinesiska folket, nation till nation. Det är mycket dåligt ställt med det idag, och det blir sämre. Att Kungen inte var välkommen på senaste försäljningsresan borde vara en ordentlig väckarklocka.

Kinarummet i januari 2018
Artikeln är i public domain och kan fritt återges eller användas som underlag.