Svenska media avrättar journalismen

Flera tidningar hade idag artiklar som hävdar att Kina avrättar CIA spioner. Det var DN (Clas Svahn), SvD (Osignerat), Expressen (Mattias Ek), Aftonbladet (Osignerat).

Det hela är ett klassiskt exempel på hur propagandan och falska nyheter sprids. Källorna sägs vara CIA anställda, men det är ju just en av CIA´s officiella uppgifter att sprida propaganda. Man använder media som The New York Times som kanaler. Metoden utvecklades och fulländades i hitlertyskland av Dr. Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, och används och fungerar utmärkt än idag, som synes. Alla källor rapporteras som ”nuvarande eller tidigare amerikanska tjänstemän som vill vara anonyma”.

Vi sökte på hur USA avrättar spioner, och fann i första söket 91 sidor, och det gällde bara Ryska spioner.

Är det verkligen detta som svenska media kallar ”kvalitet”, det är snarare billigt skvaller. Svenska media talar om att man skall vara källkritisk, men är det verkligen ”källkritiskt” när man uppenbart sprider falska nyheter som uttalat och känt kommer från amerikanska organisationer som har till sin huvuduppgift att sprida propaganda och falsk information, och sedan framställer svenskarna det som autentiskt och trovärdigt.

Både Kina och USA har historiskt avrättat spioner, liksom många andra länder, inklusive Sverige. Artikeln undviker mycket skickligt att ge någon indikation när detta skulle ha ägt rum eller ens var. USA har nog avrättat mest personer i relation till storleken historiskt, man har ju till och med använt sig av gaskammare, med samma gas som hitlertyskland använde under förintelsen. Idag skickar Kina hem amerikanska spioner när dom upptäcks.

Att USA nyligen har haft en intensiv spionverksamhet inne i Kina är korrekt, likaså är det korrekt att Kina har tagit krafttag för att stoppa den. Kinas metoder har inget med några komplicerade metoder att göra eller hemligt system, med läckor eller med att hacka amerikanska datasystem. Kina använder helt enkelt mycket välbeprövade gammaldags polisiära metoder, samma som svenska polisen. Man iakttar, lyssnar, förklarar, ställer frågor, och informerar. Även i svensk press har man ju rapporterat om att Kina varnat för så kallade kärleksspioner, honeytraps. Det är en av USA´s välkända metoder. Hur är det med fallet Assange, och hur står det till med Sveriges internationella rykte som rättsstat.

Att en USA spion har skjutits till döds kan vara sant, men inte för att avskräcka. USA spioner är kända för att ofta gå beväpnade. Kinas polis går i motsats till den svenska inte beväpnade och är inte vapenutbildade. Däremot har man en specialtränad insatsstyrka precis som i Sverige som kan kallas in. Det är möjligt att det är det som har hänt.

Låt oss ta en titt på ett par exempel hur amerikanska spioner har arbetat inne i Kina. Detta är förstahands information, vi har talat med och träffat de personer som varit involverade, och dom är inte anonyma eller har någon koppling till propaganda organisationer.

CIA agenter har rest in i Kina som turister på äkta USA pass, förmodligen inte med sin rätta identitet. Alltmer har även personer med Svenska eller andra pass inom USA hegemonin använts, alltså medborgare i länder som tillhör USA´s ”ögon”, däribland Sverige. USA är ju ganska öppen med att man använder allierade att spionera på länder som Ryssland eller Kina. Alla som är USA medborgare, har Green card, eller tillstånd att vistas i USA, antingen nu eller tidigare, måste deklarera. Som regel behöver man inte betala skatt, men USA vill veta var dom finns. USA spårar även alla telefonsamtal och man vet och kartlägger vilka deras vänner och släktingar är i USA och på andra platser. CIA spionerna har alltså vetat vilka dörrar man skulle knacka på. Spionerna har systematiskt sökt upp sådana personer bosatta i Kina och förklarat att det var deras skyldighet att rapportera sina iakttagelser när dom bodde i Kina, med andra ord, spionera på Kina för USA´s räkning. Ibland har man hotat med möjligheten att dra in deras pass eller anklaga dom för brott. Många av dessa personer är gifta i Kina och har kinesisk familj, många är av kinesisk härstamning.

Hur vet vi att dom var CIA spioner. Enkelt, dom helt öppet legitimerade sig som CIA anställda med sin CIA legitimation. Systemet gick delvis i baklås när det visade sig att många av de amerikanska expats man sökte upp hade större lojalitet till sin familj och Kina än till USA. Agenterna blev rapporterade, arresterade och utsparkade.

Det andra exemplet var mer sofistikerat. En medarbetare på vår redaktion blev inbjuden till en fastighetsvisning. Med på visningen var en trevlig amerikan omkring 55 år. Han förslog att dom skulle utbyta telefonnummer och hålla kontakten, en ganska vanlig förfrågan i en del av Kina där det finns mycket få västerlänningar. Amerikanen ringde sedan några gånger och man träffades över en kopp kaffe. Ganska vanligt, det finns ju få västerlänningar i området att prata med. Samtalsämnet var alltid politik och åsikter.

Sedan kom en dag ett text meddelande. ”Jag skall starta en ´English Corner´, kan du komma. Du kan start din egen.” En ”English Corner” i Kina är ett frivilligt och ideellt möte där engelsktalande ställer sig gratis till förfogande för att studenter skall få tillfället att praktisera engelsk konversation.

Undervisningsmaterialet och planen tillhandahölls gratis av en ”ideell amerikansk stiftelse”.

Här blev det verkligen intressant. Kina nämndes aldrig i materialet. Däremot prisade materialet den amerikanska konstitutionen, amerikansk yttrandefrihet, amerikanskt rättsväsende, och var en manual över hur folk har lyckats implementera demokrati enligt USA´s definition. Det gör man genom att säkerställa att folket får sanningsenlig och korrekt information, genom civil olydnad, demonstrationer som kan bli våldsamma, och även väpnade revolutioner. I en demokrati kan man välja makthavare, bestämma hur som skall fatta beslut, och avskeda dom om man inte tycker om dom.

Vad detta verkligen var en fråga om var att indoktrinera unga människor på universiteten till att skapa motstånds celler, alltså att undergräva det kinesiska samhällets stabilitet.

Myndigheterna fick snart nys om vad som pågick ock satte stopp för verksamheten, och den amerikanske mannen försvann. Detta var just omkring 2010.

USA släppte då nyheten att västerländsk litteratur hade rensats ut från Kinas universitet med order att återgå till genuin och grundläggande kommunistiska värderingar och ideologi. Källorna var som alltid ”högre USA tjänstemän som uttalat sig på villkor om anonymitet” och kanalerna amerikanska media. Den falska nyheten repeterades mangrant i svenska media utan några spår av källkritik.

Vi kontaktade flera universitet och fråga om ”utrensningen”, men någon sådan hade man inte hört talas om. Vi gick själva och letade fram västerländsk material, men vi kunde inte finna några förändringar eller att något saknades. Utländsk litteratur och tidningar fanns kvar, liksom utländska TV kanaler som återsänds via satellit i realtid. På ett av Kinas största universitet, SISU, skrattade man bara. Skulle någon rensa ut all västerländsk litteratur skulle universitetet inte finnas kvar. Hela universitetet är uppbyggt på att just studera andra länder och väst. SISU står för Sichuan International Studies University.

När oroligheterna i Hong Kong bröt ut, den så kallade ”paraplyrevolten” som drevs av studenter och barn mellan 12 till 18 år, så visade det sig att både aktionerna, strategin, och mest intressant, retoriken var en exakt, ordagrann, kopia av vad som vi sett i undervisningsmaterialet för denna ”English Corner”. Betyder det att USA låg bakom oroligheterna, att USA hade liksom inne i Kina skapat motståndsceller bland universitets studenterna för att undergräva den demokratiska ordningen i Hong Kong. Att döma av händelseförloppet och retoriken är det så.

Detta var väl nästan en dråplig falsk nyhet. Det är inte underligt att Svenska media backar så dramatiskt, sista siffran vi såg var 35%. Bli gärna lite mer seriösa och anlita skribenter som kan sitt ämne, inte bara politiska aktivister i journalist förklädnad som skriver falska hatiska nyheter. Kina rapporteringen i svenska media ligger på bottennivå och sjunker.

Några andra falska nyheter har varit, förbjudet med stora skägg, 6 år fängelse för att ha odlat skägg, TV skärm som visar solnedgången, avrättad av hundar, barn blir feta eftersom jultomten är fet, massförstörelsevapen i Irak, internet användare har låg intelligens, men vi funderar fortfarande på hur det står till med intelligensen hos en del svenska journalister. Spåren förskräcker i alla fall.

Kinarummet
Redaktionen

Gaskammare i Majdanek, Tredje Riket

Amerikansk modern gaskammare i Missouri. Samma gas användes som i Tredje Riket.