Gui Minhai – igen. Var de svenska diplomaterna involverade i människosmuggling?

Få kan ha missat de hätska dreven i svenska media den senaste veckan över fallet Gui Minhai. Speciellt i Dagen Nyheter, där långa tirader av falska nyheter har avlöst varandra. Till och med journalisternas egen tidning journalisten.se har sjunkit till en så låg nivå att man använder en känd anti-Kina hat-bloggare som källa.

Gui Minhai har i svenska media framställts som en svensk publicist med kinesiskt ursprung och bokförläggare som efter att ha granskat och kritiserat makten i Kina har fallit i onåd i Kina och fängslats. Den verklighet som nu framträder är mycket annorlunda och alltmer skymtar USA i bakgrunden som anstiftare, liksom intern politik inom Kina. Alla som har studerat, och förstår, Kinas långa historia känner till de otaliga intriger, motsättningar och spel om makten som pågått i landet genom tiderna och är integrerade i Kinas kulturer. Lite tycks ha ändrats i grunden, och Gui Minhai förefaller helt enkelt ha blivit ett verktyg, mot finansiell ersättning, i moderna intriger och maktspel. Vi talat alltså egentligen inte om någon granskning av makt, utan ett politiskt spel om makt, där Gui Minhai blev ett redskap. Vi talar om korruption, maktspel och ekobrott. Vi talar om hur man med falska rykten försökt undergräva politiska personer och deras trovärdighet med Gui Minhai som leverantör.

USA har greppat varje halmstrå för att utnyttja Gui Minhai i sin anti-Kina propaganda, inklusive att få hans dotter vittna inför USA’s utskott för mänskliga rättigheter. Det är en ovanlig väg för USA att gå, och det görs nu gällande att Gui Minhai publicerade personligt kränkande material på uppdrag och mot rundlig betalning av bland annat amerikanarna. USA’s hemliga institutioner skymtar alltmer i bakgrunden till affären. Avsikten skulle vara att underminera förtroendet för framstående politiska personer och ämbeten i Kina och att undergräva samhällsordningen i Kina, aktiviteter som USA är välkänt och flitigt engagerade i. Det rapporteras även att politiska krafter inom Kina har fabricerat och ”läckt” falsk information om sjaskiga och snaskiga intrång i politiker privatliv med falsk ryktesspridning om kvinnoaffärer, älskarinnor och andra oegentligheter vilka Gui Minhai uppges ha publicerat mot rundlig betalning. Hans syfte har alltså varit finansiell vinning, inte att utföra någon granskning, vilket bland annat har gett honom möjligheten att köpa sin lyxvåning i Thailand. Gui Minhai blev mellanhanden och portalen i ett politiskt spel.

En gång erkände Gui Minhai, och dömdes, för ett mycket allvarligt trafikbrott med dödlig utgång. Han körde redlöst berusad ihjäl en ung kvinna. Fallet var ovanligt tragiskt och blev mycket uppmärksammat. Det finns otroligt mycket oberoende information om detta i Kina, personer, vittnesmål, domstols protokoll, polisrapporter, media rapporter, osv. På grund av sitt erkännande dömde han till ett mycket lindrigt straff, villkorlig dom med övervakning, något som väckte indignation och kritik bland allmänheten. Han avtjänade aldrig straffet utan avvek, lämnade Kina på förfalskade dokument, tog sig till Sverige och fick svenskt uppehållstillstånd på falska grunder. Han påstod sig vara förföljd på grund av sin politiska åsikt, i verkligheten var han på flykt undan rättvisan. Han fortsatte att bryta mot Kinas lagar, och till slut spårades han till sin lyxlägenhet i Thailand där han söktes upp av Thai och kinesiska tjänstemän och enligt Kinas lagar erbjöds att frivilligt återvända eller bli deporterad och ställd inför rätta. Han valde att frivilligt återvända.

Han satt häktad i två år under förundersökning med sekretess, ett normalt förfarande även i Sverige, släpptes sedan att bo i sin hemstad men med reseförbud, yppandeförbud och anmälningsplikt. Ungefär samma villkor som i Sverige. Han avvek igen och greps på väg till svenska ambassaden tillsammans med två svenska diplomater under vad som tycks vara falska förevändningar, en läkarundersökning. Den som söker läkarvård vänder sig normalt till ett sjukhus, inte en utländsk ambassad. Var de svenska diplomaterna involverade i människosmuggling, och att assistera en brottsligt misstänkt att fly rättvisan. Vi får se vad som framkommer.

Gui Minhai är kinesisk medborgare, eftersom Kina inte tillåter dubbla medborgarskap är hans svenska medborgarskap ogiltigt i Kina. Oavsett det innebär inte ett utländskt pass någon immunitet mot brott. Inte heller i Sverige. Anklagelserna mot Gui Minhai kan bli att ha avvikit från villkorlig dom, ha lämnat landet på falska dokument, urkundsförfalskning, undanhållit sig rättvisa i decennier, och igen ha avvikit och trotsat villkoren för frigivning, spridande av falska rykten, och att undergräva samhällsordningen i syfte att omstörta. Alla allvarliga brott under Kinas lagstiftning. Vi får se. Sverige bör uppträda mycket försiktigt i frågan.

Redaktionen Kinarummet.

https://falsknyhet.wordpress.com
http://vflnyheter.se/utredning-av-fallet-med-den-forsvunne-gui-minhai-chef-for-bokhandel-i-hongkongs-causeway-bay/